Avondverbinding Ameide - Utrecht 11 december van start

Bestuurslid Arie Mesker van Ameide Duurzaam ziet zijn vasthoudendheid richting lokale overheden beloond: de avondverbinding tussen Ameide en Utrecht wordt hersteld!
De nieuwe dienstregeling vanaf 11-12-2022 biedt weer perspectief voor inwoners van Ameide.
In de avonduren krijgt Ameide opnieuw een vaste buslijn. Lijn 90 rijdt daarmee zeven dagen per week één keer per uur tussen Ameide en busstation Vianen Lekbrug, waar lijn 90 een directe aansluiting geeft op lijn 85 van/naar Utrecht.

 

 

Wij willen weer een vaste verbinding tussen Utrecht en Ameide

Er wordt veel geklaagd door buspassagiers over de verbinding in de avond tussen Utrecht en Ameide. Wie laat vanuit Utrecht naar huis wil, moet overstappen in Lexmond of Meerkerk. Van te voren moet er een taxi gebeld worden die je van deze locaties naar Ameide brengt. Op papier is het prachtig geregeld, maar in de praktijk werkt het niet. De taxi’s komen niet of komen te laat, de plek onder het viaduct in Meerkerk wordt als onveilig ervaren, het duurt allemaal veel langer en het is nog duurder ook.

Ameide Duurzaam heeft de zaak bij de provincie Utrecht aangekaart en gevraagd om herstel van de vaste verbinding tussen Utrecht en Ameide in de avonduren. Een eerste succes is dat Mevr. Gerdien Bikker in de Provinciale Staten van Utrecht een motie aangenomen heeft gekregen waarin de gedeputeerde Arne Schaddelee wordt gevraagd om de vaste verbinding te herstellen. Daar zal dus naar gekeken worden. Een eerste succesje is dat met de nieuwe dienstregeling in december 2021 er een rit in de avond bijgekomen is.

Maar we willen meer. Arie Mesker en Sam Janse van Ameide Duurzaam hebben op 16 december 2021 gesproken met David Eerdmans en Job Steneker, ambtenaren van de provincie Utrecht die het OV in hun portefeuille hebben. We hebben de bezwaren van de huidige toestand onder hun aandacht gebracht en gevraagd om herstel van de directe verbinding. We hebben tegelijk duidelijk gemaakt dat het flex-systeem waar de provincie erg op inzet (beltaxi’s die je naar afgelegen punten brengen) in de praktijk niet werkt en dat vaste lijnen hoe dan ook onze voorkeur hebben.

Onze gesprekspartners hebben beloofd dat we vóór eind februari een eerste reactie kunnen verwachten.

We houden de vinger aan pols en u hoort er meer van.

Arie Mesker

Sam Janse