Energiecoaches

Gemeente Vijfheerenlanden probeert met de inzet van energiecoaches de energie-armoede in kaart te brengen en de betreffende bewoners gratis te voorzien van energiebesparende producten. Het gedrag bepaalt voor een deel hoeveel energie er wordt verbruikt en eventueel verspild. Dit is ook een aandachtspunt bij het coachbezoek. Dit alles is mogelijk door subsidies van de overheid.

Als eerste komen inwoners aan bod die de hulp het harst nodig hebben. Zij ontvangen een brief van de gemeente om zich aan te melden voor een bezoek van de energiecoach. Ook worden voedselbanken bezocht om de juiste doelgroep te bereiken.

De energiecoach krijgt de gegevens door van de coördinator van gemeente Vijfheerenlanden. De coach bezoekt de bewoner en vult een checklist en een materialenlijst in. Daarna komt de klussendienst in actie die de energiebesparende producten gratis aanbrengt. De energiecoach blijft betrokken via vervolgbezoeken.

Zie onze meertalige website: www.ecvhl.nl.

 

Beknopte werkwijze:

  1. Een bewoners meldt zich aan voor een bezoek.
  2. De coördinator van gemeente Vijfheerenlanden zet de aanmelding door naar een energiecoach.
  3. De energiecoach bezoekt de bewoner (het meest sociale huurders) waarbij een (digitale) checklist wordt ingevuld. Aan de hand van deze checklist wordt ook een (digitaal) productenformulier ingevuld.
  4. Vaak plaatst de energiecoach een energiedisplay die men voor een jaar in bruikleen krijgt. Dat display communiceert met de slimme meter en geeft online het actuele elektriciteitsverbruik en gasverbruik weer. Je kunt ook zien hoeveel elektriciteit er NU wordt terug geleverd als je zonnepanelen hebt en die energie kun je zelf benutten. Dat blijft het voordeligst, zeker in de toekomst;
  5. Het productenformulier belandt via gemeente Vijfheerenlanden bij een gespecialiseerde klussendienst (fixer) die de bewoners op afspraak bezoekt en alle energiebesparende producten keurig aanbrengt.
  6. De energiecoach houdt contact door een (telefonisch) tussengesprek en na een jaar voor het voorlopig eindgesprek waar hij/zij het energiedisplay weer meeneemt voor herplaatsing ergens anders.